Geen zin om te lezen? Bekijk snel ons filmpje.
Geen zin om te lezen?
Bekijk snel ons filmpje.

Het isolatie ABC

A

akoestische isolatie

hiermee wordt isolatie bedoeld die als eerste functie heeft de interne en externe geluiden te dempen.  Het kenmerk van akoestische isolatie is zijn massa (35kg - 70 kg/m³)

afschot

naast het feit dat dit ook kan duiden op geschoten wild, wil dit met betrekking tot het isoleren van platte daken betekenen dat de isolatie in een helling gelegd werd zodat hemelwater van het dak afgeleid wordt naar één of meerdere afvoerpunten in het dakoppervlak.

B

buisisolatie

bij renovatie of nieuwbouw worden er galva-kanalen voor de ventilatie of nieuwe leidingen gelegd voor de verwarming.  Meestal in onverwarmde ruimtes zoals de kruipkelder of zolder.  Door de verwarmingsleidingen in deze ruimtes te isoleren met speciaal daarvoor geschikte isolatie, gaat de geproduceerde warmte niet verloren en komt ze terecht daar waar ze gevraagd wordt. 

beschermd volume

het beschermd volume van een gebouw is de combinatie van alle ruimtes, inclusief de gangen, die men tegen warmteverlies (ook de grond en de aangrensende onverwarmde ruimtes) naar buiten toe wil beschermen.

Blowerdoor-test

met de blowerdoor-test meet met de luchtdichtheid van een gebouw. 

C

cellulose vlokken

isolatie onder de vorm van cellulose vezels, vervaardigd uit gerafeld en  gemalen gerecycleerd papier.  Tijdens het productieproces wordt er boriumzout en ammonium aan de vlokken toegevoegd waardoor deze bestand worden tegen schimmels, ongedierte.  Bovendien zorgen de additieven er voor dat de vlokken ook brandwerend worden. Technische fiche.

D

dampscherm

een dampscherm zorgt ervoor dat vochtige, warme lucht niet in de isolatie kan doordringen.  Het moet bijgevolg dampdicht zijn. Het is daarom belangrijk dat het dampscherm correct aangebracht  wordt.  Een dampscherm wordt steeds aan de warme kant van de isolatie aangebracht, d.w.z. aan de binnenzijde.

dampopen

het aangebrachte scherm heeft de capaciteit om de aanwezige vochtigheid in de isolatie naar buiten te laten ontsnappen maar biedt een buffer tegen vocht dat de isolatie langs buitenuit wil binnendringen. Vergelijk het met de Gore-Tex jassen of met de meerlagen kleding bij sportlui.

DoP (Declaration of Performance)

prestatieverklaring die door de fabricanten van bouwmaterialen met CE-merk ter beschikking gesteld moet worden.  In de verklaring worden de prestaties beschreven die het product heeft met betrekking tot de toepassing waarvoor het op de markt gebracht wordt.

Druksterkte

geeft aan in welke mate een materiaal, in ons geval isolatie, weerstand kan bieden aan krachten die drukken op het materiaal zonder dat er een vervorming plaatsvindt.

E

EPS (expanded polystyreen) of geëxpandeerd polystyreen, piepschuim of Isomo.  Oorspronkelijk bedoelt als isolatiemateriaal maar ook gekend van talrijke andere toepassingen zoals verpakkingen,.... Warmtedoorgangscoëfficient 0,035W(m²/K)

G

Glaswol

isolatie gemaakt uit zand en gerecycleed glas.  Uiterst geschikt om bestaande hellende daken na te isoleren. Producenten van dit type isolatie zijn Isover, Ursa, ...

Groendak

onder het begrip groendak worden daken verstaan waarvan de dakbedekking voor het grootste deel bestaat uit planten die goed bestand zijn tegen de hitte, vorst, uitdroging en wind. Groendaken zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking en zijn bovendien mooi om naar te kijken.

 

K

koude brug

Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleidinggeven tot geurhinder, schimmelvorming...

 

k-peil: het isolatiepeil van een woning of ander gebouw

Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren,de daken, de vloeren, de vensters ... en met de compactheid van het gebouw.

L

Lambda-waarde (λ): de isolerende waarde van een materiaal

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere(slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal. Lijst lambda-waarde isolatiematerialen.

O

onderdak

het onderdak heeft als functie de onderliggende isolatie te beschermen.  Het moet daarom regendicht, vocht- en vorstbestendig zijn.  Een onderdak wordt steeds aan de koude zijde van het dak aangebracht, d.w.z. buiten het beschermd volume.

P

passiefgebouw

een gebouw met altijd, winter en zomer, een aangenaam binnenklimaat zonder het traditionele koel-en verwarmingssysteem. De term passief verwijst naar het feit dat het gebouw niet meer actief verwarmd moet worden.  Vandaag bestaan er al passiefwoningen maar worden er ook passiefscholen en handelspanden gepland en gebouwd.

polyurethaanschuim (PUR)

polyurethaan behoort tot de familie van de polymeren en kent vele toepassingen.  Voor isolatiedoeleinden wordt een blaasmiddel toegevoegd waardoor een cellenstructuur ontstaat die warmte-isolerende eigenschappen heeft.  We kennen hier de harde platen voor spouwmuren, vloeren,.  maar ook koelkasten e.d. worden hiermee geïsoleerd.

R

R-waarde en hoe R-waarde berekenen

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas,muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, inmeter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt).Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

S

steenwol

thermische en akoestische isolatie vervaardigd uit basalt.  Gekende producent van dit materiaal is Rockwool.  Steenwol heeft goede brandvertragende eigenschappen.

T

transmissieverliezen

De transmissieverliezen omvatten alle warmteverliezen via de scheidingsconstructies tussen het gebouw en de buitenomgeving, de bodem en de aangrenzende onverwarmde ruimten. De grootte van de transmissieverliezen hangt af van de grootte van de verliesoppervlakken, de isolerende kwaliteit van de gebruikte constructiedelen en de eventuele aanwezigheid van koude bruggen.
Door de transmissie verliezen te beperken, kunnen grote hoeveelheden energie bespaard worden bij het verwarmen van het gebouw.

U

U-waarde: de isolatiewaarde van een constructiedeel (bv.: dak, muur)

Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K. De U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U is het symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal.

V

ventilatie

isoleren = ventileren.  De ventilatie zorgt voor de afvoer van vervuilde lucht die ontstaat door de diverse activiteiten die eigen zijn aan de bewoning van een huis of appartement.

 

W

warmte-isolatie

het synoniem hiervoor is thermische isolatie.  Hiermee wordt de eigenschap die een materiaal of constructie bezit om de warmte overdracht(thermische energie) tussen twee kanten van het materiaal of constructie tot een minimum te beperken.

 

X

XPS (geëxtrudeerd polystyreen) ontstaat door het extruderen van polystyreen.  Hierdoor ontstaat een materiaal dat een grotere druksterkte heeft en door zijn gesloten cellenstructuur minder gevoelig voor het opnemen van water.  Leveranciers zijn o.a. Jackon, Abriso, BASF, DOW Chemicals ...